کانال تلگرام

کانال قصه‌های پارک

کانال قصه‌های پارک

قصه‌های پارک، داستان‌هایی کوتاه است از افرادی که یک روز به پارک نیاوران آمده‌اند. راوی دور پارک می‌گردد و هر بار یک نفر را انتخاب می‌کند و قصه‌اش را روایت می‌کند…

افزودن به تلگرام