کانال تلگرام - کانال اخبار پرسپولیس
کانال آکادمی دفاع شخصی

کانال آکادمی دفاع شخصی

آکادمی دفاع شخصی فتح المبین زیر نظر استاد عباس کابلی تغذیه ورزشی،آمادگی جسمانی و بدنسازی ، دفاع شخصی و تسلیم حریف در ۱۰ ثانیه ارتباط با ادمین کانال: @SelfDefense0915

افزودن به تلگرام