کانال تلگرام - کانال علوم دامی ایران

کانال علوم دامی ایران

کانال علوم دامی ایران

اخبار ،مقالات ، فیلم ،نرم افزار و کتاب در حوزه علوم دامی(تغذیه دام-ژنتیک و اصلاح- فیزیولوژی دام) با حضور برترین تولید کنندگان و اساتید کشور
معرفی بازار کشاورزی دام و طیور و نهاده های دامی