کانال تلگرام - کانال فروشگاه سلگرام

کانال فروشگاه سلگرام

کانال فروشگاه سلگرام

🎁فروشگاه خیریه آنلاین سلگرام🎁

🎈تنوع اجناس
🎈تخفیف تا ۸۰٪
🎈تحویل درب منزل
🎈ارسال به سراسر کشور
(درآمد کانال صرف امور خیریه میشود)