کانال تلگرام - کانال مجله نسیم شمال

کانال مجله نسیم شمال

کانال مجله نسیم شمال

مجله ای پر محتوا از دانستنیهای روز برای سالمتر و داناتر زندگی کردن و نیز آشنایی با زیباییهای طبیعت گیلان.
با خواندن این مجله دیگر در هیچ جمعی خاموش نخواهید نشست و حرفی برای گفتن خواهید داشت.